Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-07-2018, 09:59 door karma4

"Hij heeft de gemeente gevraagd of het noodzakelijk is dat hij een nieuw burgerservicenummer krijgt. " https://www.tubantia.nl/hengelo/gemeente-hengelo-blundert-met-persoonsgegevens-van-inwoner~aa845c35/ Niet nodig als de verwerking van het BSN volgends artikel 12 van de WABB wet zou gebeuren Het AP overtreedt de WABB wet door niet op dat hiaat te wijzen. Probleem is mogelijk dat BZK ook het RVIG onder zich heeft. http://wetten.overheid.nl/BWBR0022428/2018-06-13 "Artikel 12 Indien bij het verwerken van persoonsgegevens een burgerservicenummer wordt gebruikt, vergewist de gebruiker zich ervan dat het burgerservicenummer betrekking heeft op de persoon wiens persoonsgegevens hij verwerkt." Ook artikel 18 wordt geschonden, dat is een ander aandachtspunt. Natuurlijk schandelijk dat BZK hun falen bij de burger legt en daarin ook nog in lijkt te slagen. De stand van de techniek wordt niet gevolgd, het is een eis in de GDPR (AVG). ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha