Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-07-2018, 11:20 door Bitwiper

De overheid zet notabene zelf aan tot deze idioterie, met o.a. als gevolg dat bij minstens 1 ziekenhuis het BSN nummer niet meer op nieuwe patiëntenpasjes wordt gezet. Waardoor twee mensen met dezelfde naam en geboortedatum niet meer uit elkaar te houden zijn. Een BSN hoort net zo geheim te zijn als het kenteken van een auto: niet. Wat wel zo lastig mogelijk gemaakt moet worden voor onbevoegden, is het opvragen van aanvullende (persoons- en andere) gegevens op basis van een BSN. Als de kans bestaat dat anderen jouw wachtwoord te weten komen (bijv. omdat een webserver is gehacked), moet je dat wijzigen - want anders kan iemand zich voordoen als jou. Dus zolang er organisaties of individuen bestaan die het kennen van BSN (net als het kennen van een wachtwoord) straffeloos misbruiken als authenticatiemiddel, moet deze persoon ogenblikkelijk een nieuw BSN krijgen. Maar dat zou krankzinnig zijn. Wat strafbaar moet worden is het vernemen van een BSN (of verkrijgen van een kopie van een identiteitsbewijs) ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha