Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-07-2018, 11:51 door Anoniem

Door karma4: Het AP overtreedt de WABB wet door niet op dat hiaat te wijzen. Het slachtoffer heeft aan de gemeente gevraagd of hij een nieuw BSN nodig heeft, je reageert alsof het een reactie van de AP betreft. De AP heeft niet alleen te maken met de Wabb maar ook met de wetten waar hij toezichthouder op is. Uit de memorie van toelichting van de Uitvoeringswet AVG: Ten tweede bepaalt artikel 46 van de Uitvoeringswet dat verwerking van persoonsnummers voor andere doeleinden dan de uitvoering van de betreffende wet alleen mogelijk is voor zover dat bij de wet is bepaald. Dit is een aanvullende eis op die van verenigbaarheid omdat het gebruik van persoonsnummers extra risico's met zich kan brengen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals bijvoorbeeld identiteitsfraude. De AP is hiermee als toezichthouder op die wet volgens mij gebonden om het BSN te behandelen als iets waar identiteitsfraude mee mogelijk is, ongeacht de vraag of dat alleen kan als iemand anders dan het slachtoffer zich ook ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha