Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-07-2018, 12:15 door henkw

Hengelo is bezig het bestand met mensen die een kavel zoeken op te schonen. Daarom wilde ze iedereen die staat ingeschreven een brief sturen met een antwoordformulier. ... het formulier bevatte slechts de gegevens van één persoon ... met daarin ... waar hij woont en wat zijn telefoonnummers, geboortedatum, mailadres en burgerservicenummer zijn. Moeten ál die gegevens dan op dat formulier staan? Je hebt genoeg aan een paar gegevens om de juiste persoon bij het ontvangen antwoordformulier te vinden. Tip: stuur alle ambtenaren naar een cursus privacy.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha