Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-07-2018, 18:00 door Anoniem

@ Willem ten Brink, Een algemeen probleem, dat heden ten dage overal zo'n beetje de kop opsteekt. Check iets eens bij Snopes, alhoewel dat ook niet altijd een garantie voor 100% betrouwbaarheid zal opleveren, maakt het de kans op een misgelopen hoax wel kleiner. Dus eer je ergens vertrouwen in stelt, altijd zelf vaststellen - klopt dit wel? Lees ook eens hier: https://cyberwarzone.com/virustotal-likes-buy-them-here-and-initiate-the-perfect-cyber-attack/ aangaande nep reacties bij de VirusTotal Gemeenschap (Community votes) door en ten behoeve van cyber-malcreanten. Er zijn namelijk researchers, die eigen onderzoek doen en over relevante kennis beschikken, maar ook "nablaters", die zodoende nepcommentaar verspreiden. Ik weet overigens niet waar Mwb de door hen gehanteerde click-bait website lijst op baseert. Het stond op "facebook", dus is het wezenlijk waar, is soms een grote misvatting, evenals het tegengestelde. laten we ons zich daar eens goed met z'n allen van laten doordringen alstublieft. ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha