Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

30-07-2018, 12:56 door Anoniem

Dat is voor de meeste bij organsiaties als ACLU onbegrijpelijk. Die willen perse computer zegt ja/nee terwijl dat niet zo is. Omdat de ACLU weet dat menig ambtenaar van het type 'computer says no' is en dús volledig afhankelijk is van wat zijn systeem hem zegt (lees: opdraagt). En ook al maakt het systeem alleen een 'selectie', dan nog duwt hij de gebruiker een bepaalde richting in. Mensen van buiten de set worden niet getoond en 'het systeem zal niet zomaar deze personen tonen' dus krijg je vooringenomenheid. Een test uitvoeren op een populatie waar geen correcte positieve bij zitten toont dat je bewust bezig bent de boel te belazeren. Dus als er maar lang genoeg geen 'hits' voorbij de camera lopen, gaat het systeem maar willekeurig mensen flaggen, want ja, 'hij móet nu toch wel op rood/zwart vallen?!' (gambler's fallacy). Dit systeem is duidelijk niet klaar voor deployment in het veld.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha