Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-08-2018, 11:50 door karma4

Door PJW9779: Het lijkt op het eerste gezicht een gedegen rapport op basis van de meest recente inzichten. Het is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd door personen met een rechtsachtergrond die her en der naar techniek grijpen. Want als het bij de overheidsICT érgens aan ontbreekt dan is het historisch inzicht en helaas ook niet zelden aan vakinhoudelijke kennis. Dat is niet iets dat je met een extern deskundigenrapport even herstelt. Als je een duidelijke vraag en duidelijke achtergrond hebt dan kom je bij een juist soort deskundigheid. Nu loopt hett algemeen literatuur onderzoek daarop wat mank. De huidige publieke discussie gaat mank aan populisme en onbenul. Algoritmen worden momenteel al op één lijn gesteld Ja eens

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha