Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-08-2018, 15:53 door PJW9779

Door karma4:Het is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd door personen met een rechtsachtergrond die her en der naar techniek grijpen. Dat is precies mijn punt : het is een literatuurstudie over de afgelopen (ruwweg) 10 jaar. Dan ontbreekt er wel wat relevante literatuur. Het rapport heeft in zoverre dan weer nut omdat het actuele literatuur en jurisprudentie betreft, maar het grotere historische kader en reeds bekende oplossingen ontbreken dan. Door karma4:Als je een duidelijke vraag en duidelijke achtergrond hebt dan kom je bij een juist soort deskundigheid. Nu loopt hett algemeen literatuur onderzoek daarop wat mank. De geformuleerde onderzoeksvraag luidt : ‘Op welke wijze worden grondrechten in Nederland (mogelijk) aangetast als gevolg van het gebruik van Big data, het Internet of Things en Kunstmatige intelligentie?’ Dat is ruim en vaag. Het resultaat is een ‘quick-scan bureaustudie' over recente literatuur en jurisprudentie. Dat is op zich niet verkeerd en op zich prima bruikbaar, maar ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha