Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-08-2018, 19:22 door karma4

Door PJW9779: Dat is precies mijn punt : het is een literatuurstudie over de afgelopen (ruwweg) 10 jaar. Dan ontbreekt er wel wat relevante literatuur. Het rapport heeft in zoverre dan weer nut omdat het actuele literatuur en jurisprudentie betreft, maar het grotere historische kader en reeds bekende oplossingen ontbreken dan. .. De geformuleerde onderzoeksvraag luidt : ‘Op welke wijze worden grondrechten in Nederland (mogelijk) aangetast als gevolg van het gebruik van Big data, het Internet of Things en Kunstmatige intelligentie?’ Dat is ruim en vaag. Het resultaat is een ‘quick-scan bureaustudie' over recente literatuur en jurisprudentie. .. Sorry, van het door jou genoemd materiaal (ICA Wassink en Leenes) heb ik niets. Ik neem je verwijzing voor waar aan. Ik heb je uitspraken onder elkaar gezet, alleen mijn quote is weg. Wat je dan ziet is een opdracht met een gewenst resultaat uit het onderzoek. Daarmee is meteen het gevaar met big data beantwoord, opdrachten van opdrachtgevers welke de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha