Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

16-11-2018, 09:51 door Anoniem

Rechtzaken zijn ongeveer 80 procent in het voordeel van de overheid en 20 procent voor de burger. Waarbij moet worden vermeld dat burgers als ze winnen, de zaken jarenlang worden gerekt en 300% in hun recht moeten staan. De geaccepteerde onderbouwing door overheden hoeven meestal maar half. Waarom ? De rechter past de wet toe en toetsing hieraan, die worden opgesteld door diezelfde overheid (en betaalt de rechter zijn salaris) in eigen voordeel. Desondanks is de rechtspraak in NL redelijk goed op orde, maar rechtzaken tegen de overheden is er eentje waarbij je bij voorbaat 0-2 achter staat en vooral in de verlenging wordt gespeeld. Helaas is de prijs per PB-opslag dusdanig laag dat het zelfs voor de overheid betaalbaar is grote hoeveelheden data op te slaan en zelfs onwettelijk te bewaren. (zoals politie data bewaard bij de belastingdienst, waardoor ze de data tenminste 5-7 jaar kunnen bewaren voor simpele controles). De burger heeft recht op privacy, maar de overheid bepaalt hoeveel en hoever. Een ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha