Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-01-2019, 22:30 door Anoniem

Bescherming van de privacy data van de burger is belangrijk. Vastgesteld kan worden, dat Privacy Shield van de USA de data van de eigen EU burgers onvoldoende bescherming biedt. Wat kunnen Amerikanen met de onlangs aangenomen CLOUD-Act allemaal doen, als voor e-Evidence zaken alle Europese staten niet op een en dezelfde lijn zitten? Moeten we het dan maar overlaten aan de lobbyisten van "world-one" Big Tech, die moeilijk ter verantwoording zijn te roepen. Klokkenluiders zijn lastig en worden weggekeken. Ambtenaren zullen het profijtelijke circuit van NGO's, managers en CEO's en vooral aandeelhouders niet graag verstoren,.Het snijdt dan tevens ook in hun eigen vel. Zo beweegt er voor de burgermassa niets of heel weinig en ligt de boel qua security vrijwel lam. Er heerst een verlammende tweespalt. Waar dit alles toe voeren zal, G*d mag het weten. De meesten kunnen verder binnen een zalig onbewustzijn blijven. Wat er onder de kap van hun device en router gebeurt, interesseert de meesten geen moer. En ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha