Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-02-2019, 23:10 door MathFox

Iemand is eigenaar van die Internet verbinding. Die is uit eindelijk eind verantwoordelijk. Dat argument is door de rechter in het vonnis afgeserveerd. Degene die de kopie maakt is aansprakelijk.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha