Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

01-04-2019, 10:13 door SPer

pseudonimisering is een vorm van encryptie (encrypte kan altijd decrypted worden als de sleutel bekend is ) zie onderstaand van www.considerati.com/nl/kennisbank/anonimiseren-en-pseudonimiseren.html Er lijkt nogal eens onduidelijkheid te bestaan over de verschillende vormen van privacy enhancing techniques. Encryptie (versleuteling) en pseudonimisering komen op hetzelfde neer. Met de juiste sleutel of aanvullende gegevens kunnen de (persoons)gegevens ontsleuteld en leesbaar gemaakt worden, waardoor herleiden tot individuen weer mogelijk is. Er is hierbij sprake van (de mogelijkheid tot) omkeerbaarheid. Anonimisering daarentegen is onomkeerbaar, waarbij na toepassing ervan herleiden van gegevens tot individuen niet meer mogelijk is. Vormen hiervan zijn randomisatie en generalisatie. Dus de vraag is wat deze methodiek veilig maakt. Immers de gegevens kunnen decrypted worden.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha