Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

31-05-2019, 19:31 door Anoniem

De fout ligt niet bij de gemeentes. De fout zit in de telefoon. Die het mogelijk maakt het individu bij te houden. Het in kaart brengen van het aantal wifi-zendertjes per vierkante meter is zeer nuttig om te weten wat er in het algemeen in een stad gebeurt. En waar. Die telefoon geeft gewoon teveel specifieke data door. Unieke MAC adressen en zo. Dat moet anders en beter kunnen. Daar moeten gewoon nieuwe telefoons voor worden bedacht. Niet nieuwe gemeentes.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha