Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

11-09-2019, 12:21 door Anoniem

Wat is in vredesnaam proportioneel om deze reden als proportionele rechtvaardiging te beschouwen?? Ik citeer: ........Justitiële gegevens en persoonsdossiers worden niet meer verwijderd uit de justitiële documentatie respectievelijk de documentatie persoonsdossiers nadat betrokkene de leeftijd van tachtig jaren heeft bereikt. De reden daarvan is dat in de praktijk is gebleken dat het aantal ouderen van tussen de tachtig en negentig jaar dat zich schuldig maakt aan strafbare feiten toeneemt. Uit gegevens die afkomstig zijn van het openbaar ministerie, blijkt dat jaarlijks ongeveer 230 mensen van tachtig jaar en ouder door de meervoudige kamer worden berecht, waarvan ongeveer 30 voor gewelds- en zedenmisdrijven. ......... Dit heft op dat als iemand een straf heeft uitgezeten dat ie dan altijd gebrandmerkt blijft en daarmee ook voor de rest van de tijd gebrandmerkt blijft. Ergo, dit gaat uiteindelijk ten koste van primair de strafduur. Dit zorgt verder voor verdere segregatie van de samenleving waar dat ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha