Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-09-2019, 12:10 door Anoniem

Waarom wordt in het bovenstaande GEEN melding gemaakt van de inhoudelijke uitwerking van 1 van de 8 lessen? Ik citeer: Burgers willen dat het innovatievermogen van de politie op orde is en dat de inzet van sensoren EFFECTIEF gebeurt. Burgers denken dat de politie door de inzet van technologie effectiever en efficiënter kan opereren, dat daardoor de pakkans voor misdrijven vergroot kan worden en dat er meer inlichtingen kunnen worden verzameld. Burgers verwachten dat de politie voldoende innovatiekracht bezit om de strijd met de moderniserende misdaad aan te kunnen blijven aangaan. Men vraagt zich echter af of de politie wel klaar is voor dergelijke innovatie en of ze daarvoor wel de juiste mensen in dienst heeft. Als de politie sensoren inzet, verwachten burgers dat dat effectief gebeurt en dat de politie zorgt voor opvolging. Men ziet in dat sensortechnologie mogelijkheden biedt, maar ziet het als verspilling van publieke gelden en schadelijk voor het vertrouwen in het doenvermogen van de politie als de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha