Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-09-2019, 00:45 door MathFox

Beste Anoniem @ 18:50: En mij is niks gevraagd. Ik vind dergelijk gebruik nergens acceptabel. De ervaring leert dat er vroeger of later dingen mee gebeuren die niemand wilde. Informatie die er is, wordt altijd misbruikt. Kwestie van tijd, zo leert de geschiedenis ons. Dat is Uw mening. Ik zie informatie als tweesnijdend zwaard dat zowel positief als negatief gebruikt kan worden. (Bent U tegen opsporing van huurmoordenaars?) We moeten (als democratisch burger) kritisch blijven ten opzichte van onze overheid. Ik zie dat er zaken goed gaan en zaken niet goed gaan... De informatie die de overheid verzamelt kan gebruikt worden voor de opsporing van criminelen, maar ook om critici te onderdrukken. Met het eerste ben ik het eens (maar mijn definitie van crimineel stemt niet 100% overeen met die van Justitie); met het tweede niet en daar zal ik tegen ageren als dat in Nederland gebeurt. Er is geen sterveling die de volledige waarheid kan kennen. Maar we kunnen wel allemaal proberen uit filterbubbels te breken en ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha