Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-09-2019, 07:00 door Anoniem

Door Anoniem: ... Roverheid ... mij is niks gevraagd ... Als bij alle onderzoeken die geheel of gedeeltelijk in Nederland worden gedaan aan jou persoonlijk jouw mening zou worden gevraagd dan zou je vermoedelijk de rest van je bestaan meer dan een dagtaak hebben aan alle interviews, focusgroepen en vragenlijsten waar je aan mee moet doen. Je zou er knettergek van worden. Snap je de schaal wel van moderne samenlevingen? We zijn geen groot land, maar heb je een idee hoeveel 17 miljoen Nederlanders zijn? Als jij tot 17 miljoen moet tellen, een seconde per tel, dan ben je alleen al daarmee ruim een half jaar bezig, als je tenminste niet pauzeert of slaapt. De 500 miljoen EU-inwoners tellen kost op die manier een kleine 16 jaar. Het is volstrekt onmogelijk om iedereen over elk detail dat onderzocht wordt of besloten wordt persoonlijk zijn mening te vragen, daarvoor zijn de aantallen mensen veel te groot en de aantallen onderwerpen waarover wel ergens iemand wil weten hoe het volk erover denkt ook. Je kan je ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha