Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-09-2019, 08:03 door Anoniem

Ik zie veel goede dingen in het rapport van het Rathenau. Of dat hun conclusies zijn of werkelijk een consensus mening is niet helemaal duidelijk. Maar ook is er nog wel een weg te gaan. Positief: - Het rapport neemt afstand van de achterhaalde en onvolwassen gedachten: "Wie niets te verbergen heeft, heeft niets te vrezen.", en "Veiligheid gaat voor privacy (wat impliceert dat dat de enige factoren zou zijn) ten gunste van een volwassener opstelling: "De discussie over de toepassing van sensortechnologie wordt veelal geframed als een afweging tussen veiligheid en privacy. Tegelijkertijd blijkt uit de gesprekken duidelijk dat burgers bij de inzet van sensoren een breder palet aan waarden belangrijk vinden. Naast veiligheid en privacy gaat het daarbij om waarden zoals democratische rechten, efficiëntie, effectiviteit, innovatievermogen, transparantie, leefbaarheid en menselijk contact." - Men stelt duidelijk eisen aan de bevoegdheden, zoekt naar waarborgen. - Men maakt duidelijke risico-afwegingen waar ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha