Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

01-10-2019, 09:41 door Anoniem

Afsluitend laat hij in de brief aan de Tweede Kamer weten dat burgers zorgvuldig moeten blijven omgaan met het verstrekken van hun persoonsgegevens om identiteitsfraude te voorkomen. Het is dan ook verstandig om een kopie van het identiteitsbewijs te beschrijven met het doel en de datum van de kopie. Alles goed en wel, maar erg veel ondersteuning krijgt diezelfde burger daarin niet. De AP heeft een belangrijke stap gezet door klip en klaar te zeggen dat een beschreven kopie niet geweigerd mag worden (ook niet in het kader van WWFT), maar als je in conflict komt met een organisatie die daar niet aan wil en vervolgens een klacht indient bij diezelfde AP, krijg je na de 3 maanden waarbinnen ze moeten reageren een standaardbrieffie dat ze er nog mee bezig zijn. Nog eens drie maanden verder verwacht ik een kluitje in het riet... En intussen maar kosten maken omdat je een financiële dienst niet hebt...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha