Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

01-10-2019, 22:26 door [Account Verwijderd]

Ha, de politie heeft weer een digitaal speeltje in handen! Leuk hoor! Volgens mij heeft zijne excellentie Hr. Grapperhouse consideratie met de politie. Wetend dat zij het Atari tijdperk nog niet zijn ontgroeid.... mogen zij nu enthousiast gaan hobbyen met een ander computerspelletje: Smartcammetje v2.0. Ondertussen jongleert in toenemende mate een andere groep verkeersdeelnemers voor hetzelfde 'delict' inmiddels alweer een kleine maand - gezien vanuit mijn dagelijkse 17 km. fietsgebruik - opnieuw/als vanouds met zijn mobieltje of nóóit het een en ander daarover in juli j.l. per wetgeving is geregeld.(1) "Oom agent... gaat u nog handhaven(2) of krijgt Atari met zitzak nu voorrang?" (1) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord/mag-ik-bellen-en-naar-muziek-luisteren-op-de-fiets (2) Hand'haven, (handhaafde, h. gehandhaafd), Anachronisme. Werd in het verleden toegepast om regelgeving af te dwingen door daartoe bevoegde ambtenaren. In onbruik sinds medio jaren '60 vorige eeuw.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha