Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-11-2019, 14:56 door Anoniem

Door Anoniem: Ik moet er niet aan denken als er straks figuren zoals Xi, Trump of Erdo?an in Nederland aan de macht komen en dan over al onze communicatie kunnen beschikken. Eerlijk gezegd maak ik me meer zorgen dat er een grote groep mensen die er andere normen en waarden op nahouden dan een goed burger betaamt aan de macht komen in dit land. Er wordt zelfs wel gesteld dat dit de-facto al het geval is. Het gaat daarbij zowel om groepen van gerichte criminelen in bijvoorbeeld het circuit van drugs en straatcriminaliteit als om groepen mensen met waarden waar wij sinds de jaren 60,70 nou net vanaf gestapt waren maar die dat nu weer willen invoeren en die mensen die modernere waarden aanhangen iets aan willen doen. Ik wil best wat privacy opgeven om de kans dat deze mensen kunnen worden aangepakt te vergroten. En waarschijnlijk nog zeer veel anderen ook. En als de omgeving waarin is afgepaald wat "een rechtsstaat" precies moet inhouden wordt aangevreten door veranderende omstandigheden en mensen die ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha