Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

06-01-2020, 16:03 door Jan Kol

Afgezien van de discussie of betalen verstandig is of niet (ik acht het niet echt verstandig, want wie garandeert je dat ze de zaak echt ontsleutelen na betaling?) is veel belangrijker hoe een instituut als een universiteit zijn beveiliging en back-up-systemen zo slecht heeft geregeld. Ik vind het ongelooflijk dat zoiets anno 2019-2020 gebeurt. De computerveiligheid is hier aan de orde en dat is nu, als gevolg van grove nalatigheid, een dure grap geworden. Overigens zullende de verantwoordelijken wel rustig blijven zitten conform de gewoonten bij de overheid en haar organen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha