Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

20-01-2020, 13:27 door Anoniem

Dit soort vergelijkingen van cijfers over de meldplicht zijn altijd lastig. Er is een behoefte aan statistiekjes en meetbaarheid, maar het wordt een stuk lastiger als je je afvraagt wat de cijfers nu eigenlijk zeggen. Ik merk dat de statistieken over meldingen te vaak behandeld worden alsof het statistieken zijn over datalekken en dat daardoor een onjuist en misleidend beeld ontstaat. Ik zou wel cijfer willen zien over de meldingsbereidheid per land. Daarvoor missen cijfers over het daadwerkelijke aantal lekken. Cijfers over hoe meldingen afgehandeld worden zou fijn zijn voor verantwoordelijken zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Hoeveel procent van de meldingen krijgt opvolging? En op basis waarvan? Daarover worden maar heel beperkt cijfers vrijgegeven. De AP doet het nog relatief goed, maar het kan beter. Cijfers over de activiteiten rondom niet-gemelde datalekken zouden ook interessant zijn. Naar hoeveel potentiële niet-gemelde datalekken is onderzoek gedaan. Hoeveel potentiële niet-gemelde ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha