Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-02-2020, 17:23 door Anoniem

Door Anoniem: Hoe zie je dit in het licht van artikel 29: https://www.privacy-regulation.eu/nl/29.htm Hieruit lijkt onder een verwerker ook iedereen te vallen die 'onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens'. Je hebt toegang en je doet dat onder gezag van, dan zou je imho moeten spreken over een verwerker en met een verwerker sluit je een (verwerkers)overeenkomst. Verwerkers tussen haakjes daar er slechts gesproken wordt over een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt. (art 28 lid a). Ik denk dat je 'toegang' moet lezen als 'toegang gegeven door de verantwoordelijke' en dat heb je niet. De toegang die je je mogelijk zelf verschaft is niet het doel. Het mogelijk inzien van de gegevens is een bijzaak, het vinden van een kwetsbaarheid is de hoofdzaak van de werkzaamheden. Dat is waar je ook over rapporteert, niet de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha