Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-03-2020, 10:58 door Anoniem

Een tijd geleden las in in een krant (ergens in een klein hoekje) dat iemand was vrijgesproken van de verplichting een zorgpolis bij een verzekering te nemen. De uitspraak was onderbouwd met de conclusie : “De overheid mag je niet verplichten om zaken te doen met een particulier bedrijf.” Gezien deze uitspraak lijkt mij het zelfde van toepassing op de verplichting om belasting aangifte te doen via een private onderneming. Sterker nog, je kan toch niet door de overheid verplicht worden om je privé gegeven aan een niet daartoe bevoegde privé onderneming te verstrekken. Ook lijkt mij het niet toegestaan dat de overheid privé gegevens aan de particuliere onderneming verstrekt, was voor de uitvoering van dit ondegelijke plan toch zal gaan gebeuren. Ik ben geen jurist, verre van dat, maar dit lijkt mij voor sommige organisatie’s een prachtige kans om geen belastingaangifte meer te doen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha