Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-04-2020, 23:37 door Erik van Straten

Door Anoniem: Weet ik (en ik heb er op deze site al heel vaak op gewezen dat deze maatregelen, onterecht, als anti-spam worden gepromoot). Gaan we nu echt weer muggeziften? Als een anoniem met "Hoho eerst even duidelijkheid: SPF/DKIM/DMARC is NIET bedoeld tegen spammen" suggereert dat ik dat claim, en ik reageer daarop, is wat ik doe muggenziften? In 2005 waarschuwde ik hier al voor, zie onderaan deze bijdrage. Door Anoniem: De bedoeling van SPF was om spoofing tegen te gaan De bedoeling van Meng Weng Wong, de bedenker van SPF (dat aanvankelijk stond voor Sender Permitted From) was in de eerste plaats het bestrijden van "Joe-Jobs". Zijn doel was niet ontvangers beschermen tegen spoofing, maar kennelijke afzenders (in envelope-From / return path) tegen NDR's (Non-Delivery Reports). Ook in die tijd waren er al veel grote e-mail providers die in een front-end mailserver elke binnenkomende mail "aanpakten" en de verbinding verbraken, om vervolgens (tijdrovend, gequeued) op spam en malware te checken - waarna ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha