Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-04-2020, 10:29 door Bitje-scheef

De Afdeling advisering Raad van State boog zich over een eerste versie van het wetsvoorstel en was zeer kritisch. Zo hadden de voorgestelde regels een te ruime reikwijdte en waren te weinig specifiek. Daarnaast nam het voorstel de juridische onzekerheid over de toelaatbaarheid van de gegevensuitwisseling door samenwerkingsverbanden op de voorgestelde wijze niet weg. Schieten met hagel en hopen dat er meer blijft hangen, dan werkelijk beoogd.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha