Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

01-05-2020, 17:01 door karma4

Door Anoniem: Opt-in is alleen maar echt opt-in als die expliciet, nadrukkelijk en controleerbaar is. Voor mondelinge toestemming geldt dat niet. Opt-out is alleen maar Opt-out als het als dusdanig geregistreerd is. Dit is de wettelijke procedure opgenomen in de WBGO https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2018-09-19#Boek7_Titeldeel7_Afdeling5 artike 454 457 en verder Naast degenen die geen behandeling wensen zijn er nog de mensen die geen registratie hebben (onbekend) Het is redelijk schadelijk van de te behandelen persoon als er die informatie ontbreekt. Doen alsof ze geen inzage zouden hebben willen verlenen is schadelijk -> onwettelijk.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha