Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

06-05-2020, 11:28 door karma4

Verder meldt de minister dat via de Landsadvocaat de leverancier van de externe dienst meerdere malen is gesommeerd om medewerking te verlenen aan het dichten van en het onderzoek naar het datalek. Ook heeft de Landsadvocaat deze leverancier gesommeerd de al verzamelde data te vernietigen. De Tweede Kamer zal nog door Grapperhaus over het onderzoek naar de aard, omvang en impact van het datalek worden geïnformeerd. Klinkt aardig maar klopt niet. Of er is bij de aanbesteding en implementatie ondeugdelijk werk geleverd. Geen afspraken over taken en verantwoordelijkheden ook al is dat sinds jaar en dag verplicht. Bedenk de GDPR heeft een voorganger met dezelfde verplichtingen. Of die sommatie is een schot in het niets met als enige doel naar een ander te wijzen, de commotie te sussen. Door de NOS is aangetoond dat gegevens doorgestuurd werden, ook noodzakelijk gezien de functionaliteit. Niet aangetoond is dat daar opgeslagen zou zijn. Ook daar mist de werking en inzicht van de app. Hoe je het wendt of keert ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha