Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-06-2020, 13:54 door Briolet

Door Toje Fos: […Ja, dat is een goede. Erg vreemd dat er allerlei voorbeelden worden gegeven, tot slimme horloges aan toe, maar dat smartphones buiten beschouwing worden gelaten [nomen no est omen]. Bij de voorbeelden staan ze niet expliciet, maar smartphones vallen natuurlijk ook onder de algemene noemer: …voor apparaten die op het internet kunnen worden aangesloten of diensten die met het internet zijn verbonden.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha