Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-06-2020, 14:01 door Anoniem

Door meeuw: Voor hoe lang zouden ze updates moeten geven? Ik heb liever een verplichting tot vrijgeven van de broncode, bijvoorbeeld met een escrow achtige oplossing. Als er geen updates meer komen voor een apparaat dan wordt de broncode en sleutels om te updaten vrijgegeven. Persoonlijke mening: Ook mee eens naast een updateverplichting een heel goed initiatief. Inzage in de broncode is essentieel zeker daar het software betreft van landen die mogelijke economische en meer belangen hebben. Overgrote deel van die iot draait toch op java?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha