Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-07-2020, 17:04 door Anoniem

Door botbot: Wat dus eigenlijk helemaal van de zotte is, want de notulen zijn een interpretatie van het gesprek. Een geluidsopname kan van alles bevatten dat niet ter zake doet voor de zakelijke inhoud, bijvoorbeeld dat de notulist vertelt over die maagzweer en de ruzie met zijn vrouw en de doodgereden hond. Dat zal volkomen terecht niet in notulen worden opgenomen, waardoor die een betere weergave vormen voor zakelijke doeleinden en publicatie ervan niet meteen ook een publicatie van persoonsgegevens is. Notulen zijn niet feilloos als weergave van wat er besproken is, maar er is wel een vangnet voor fouten. Ik ben althans niet anders gewend dan dat een vergadering begint met het formeel vaststellen van de notulen van de vorige vergadering, wat betekent dat iedereen die er fouten en onnauwkeurigheden in heeft ontdekt de gelegenheid heeft die aan te kaarten. Ik kan me wel herinneren dat er zo fouten werden gecorrigeerd maar ik geloof niet dat ik ooit heb meegemaakt dat er onenigheid ontstond over wat er in ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha