Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

31-08-2020, 20:22 door Anoniem

de Jonge lijkt zich qua getallen indirect te baseren op; - "We assumed that without social distancing individuals have on average 4 close contacts per day and around 9 casual contacts per day, with certain stochastic variability. The distributions were fitted to data from the Polymod study*" uit het rapport Time is of the essence: impact of delays on effectiveness of contact tracing. Hmmmm, zijn er enkel exact 13 contacten per persoon per dag, met een bepaalde variatie erin?? Alleen de stochastische variatie haalt al direct wiskundig de representativiteit van de Rivm -reproductie formule onderuit. De wiskundige kern van een stochastisch variatie in de context van eventuele doorgifte ratio in de afgelopen 6 maanden komt er namelijk in werkelijkheid op neer dat de variatie zich niet concentreert rondom de reproductie factor van een beginnende uitbraak met een factor van rond de 2,0 en lager is naarmate de uitbraak een factor onder de 1,0 zou hebben. Nee, sec een stochastische variatie in de reken-volgorde ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha