Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-09-2020, 16:34 door Anoniem

Lees dit eens: https://ellentimmer.com/2020/05/17/wwft-319/ Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft schrijft voor dat banken voorafgaand aan het openen van de bankrekening hun cliënten moeten identificeren. Er is geen verplichting om dat op een later tijdstip opnieuw te doen. De Wwft schrijft geen her-identificatie voor. De cliëntenidentificatie (en de rest van het cliëntenacceptatie-onderzoek) moet bij het aangaan van de relatie worden verricht. De KNAB bank dreigt met het sluiten van de rekening als de rekeninghouder niet opnieuw een identiteitsbewijs aan de bank verschaft, wat onzorgvuldig is. Aegon (KNAB) probeert deze operatie te verkopen als iets wat de veiligheid voor de consument bevordert, terwijl het in werkelijkheid gaat om het door de bank naleven van Wwft-voorschriften, waarmee de bank kennelijk ernstig in gebreke is.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha