Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-10-2020, 13:58 door Anoniem

Ik heb een aantal voorwaarden doorgelezen en daaruit blijkt, dat de gebruiker hoofdzakelijk plichten heeft en de leverancier gerechtigd is om het contract op te zeggen. Er is echter een punt wat mij zorgen baart in verband met de privacy, dat is dat al deze bedrijven commercieel zijn en er in geen van de gelezen voorwaarden iets vermeld staat over het gebruik en beheer van al de gegevens die verstrekt worden door de gebruiker. Ook niets kunnen vinden over de verantwoordelijkheden van de verstrekker bij eventuele hack en dus verlies van gegevens bij de leverancier. Staatsecretaris Vijlbrief is hier naar mijn inziens wel heel eenvoudig aan voorbij gegaan in zijn beslissing. Het MKB en trouwens het hele bedrijfsleven zou hier actie op moeten ondernemen. De kosten zijn niet het probleem maar het beheer van de belastingbetaler bij commerciële bedrijven neerleggen is niet de oplossing. De belastingdienst en dus de staat moet zijn verantwoordelijkheid nemen en een goed staats veiligheidssysteem opzetten. Ik ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha