Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-11-2020, 12:26 door MathFox

In officiële stukken wordt de term "persoonlijke levenssfeer" gebruikt. Verwerking van persoonlijke gegevens is daar een relatief klein aspect van.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha