Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-11-2020, 16:41 door Anoniem

Erik, een vraag: wat is jouw definitie van "misbruik" en "risico van misbruik"? Dan de tweede vraag: wat is in jouw definitie "privacy"? Ik zie twee elementen van misbruik: 1) schending omdat gegevens gebruikt worden door degenen die de gegevens onder hun beheer hebben voor andere doelen dan waarvoor de gegevens verstrekt zijn 2) schending omdat gegevens onvoldoende beschermd worden door degenen die de gegevens onder hun beheer hebben Dus het "risico van misbruik" is dan de kans dat gegevens fout gebruikt gaan worden? Als ik je formule zie, en je stelt dat "risico van misbruik" betekent dat de kans bestaat dat persoonlijke informatie voor andere zaken wordt gebruikt dan waarvoor toegestaan, is privacy iets rekbaars: je kan meer of minder privacy hebben, afhankelijk van hoeveel risico van misbruik er is. Geen risico, onbeperkte privacy. Wel risico, minder privacy. Maar, er zijn ook puristen die zeggen dat "privacy" betekent "het recht om met rust gelaten te worden". In dat geval klopt het niet in de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha