Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-11-2020, 18:29 door Anoniem

Door Erik van Straten: Aan degenen die het oneens zijn met mijn definitie van privacy: 1) Ben je het met mij eens dat het groeiende aantal dataverzamelingen en koppelingen daartussen, de privacy-risico's enorm vergroot, zowel door dataverzamelaars zelf, maar zeker ook bij doorverkopen of onbedoeld lekken van data? Ja, want daaraan ontleent Security.NL sinds anno 1998 het bestaansrecht. 2) Zo ja, wat stel je voor, dat eenduidig, helder en kwantificeerbaar is, om deze problematiek te helpen aanpakken? Dat wordt erg ingewikkeld, en dat is een understatement. Van de doorsnee Nederlander zitten bijna onnoemlijk veel gegevens in duizenden bestanden van legio instanties, organisaties en bedrijven, in binnen- en buitenland, waar heel moeilijk zicht op te krijgen is en daarop te behouden. Dat zou men eerst nauwgezet in kaart moeten brengen. Het zou vervolgens inhouden dat van elke organisatie, of van gehele sectoren, een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) moet worden opgesteld, om tot een weging te komen ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha