Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-11-2020, 18:31 door Anoniem

Ik ben het oneens met je definitie. Zoals enkele anderen al aangaven, privacy draait om veel meer dan misbruik van gegevens. Met 1 ben ik het eens. En wat betreft twee; niet alles is kwantificeerbaar, en sommige zaken hoeven ook helemaal niet kwantificeerbaar gemaakt te worden om ze aan te kunnen pakken. M.i. is privacy, net zoals bijv. liefde, niet kwantificeerbaar. Een gegeven over iemand dat op straat komt te liggen zal voor de één leiden tot schouderophalen, terwijl het voor iemand anders aanleiding kan zijn om uit het leven te stappen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha