Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-11-2020, 18:57 door MathFox

@Erik van Straten: Ik ben het oneens met een aantal aspecten van jouw definitie van privacy. Maar ik ga uit van "bescherming van de persoonlijke levenssfeer". Als ik een camera ophang in jouw slaapkamer (voegt iets van waarde toe aan je huis); hoe past dat in jouw definitie van privacy-risico? Ik denk dat Door Anoniem: Voor mij is privacy een samenvoeging van twee vrijheden: Concrete vrijheid: Niet uitgesloten worden. Dus niet gediscrimineerd worden, niet geweigerd worden voor bijvoorbeeld een verzekering of bij een sportvereniging, niet genegeerd worden door familie en vrienden, etc. Mentale vrijheid: Het gevoel dat je onbespied en zonder beoordeeld te worden dingen kan doen. Dus niet geremd worden in je doen en laten doordat je niet structureel gemonitord wordt. dichter op de gebruikelijke definitie zit. Privacy heeft aspecten van je niet in je eigen woning bespied wanen, bepaalde gedachten voor jezelf kunnen houden, maar ook van je in huiselijke kring kunnen gedragen zoals je wil. Nee, ik wil niet weten ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha