Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-11-2020, 19:42 door Anoniem

Door Anoniem: De functie f(x) = C / x geeft grafisch gezien een orthogonale hyperbool weer, waarbij de X en Y-assen in het oneindige de twee asymptoten vormen. In mijn beleving is een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer eerder een dalende of omgekeerde S-curve, in plaats van een hyperbool, omdat een omgekeerde S-curve ook nog zoiets als een duidelijke drempelwaarde of tolerantiegrens kan weergeven, terwijl een hyperbool in het positieve O(x,y)-kwadrant pijlsnel daalt. Een zekere mate van tolerantie en incasseringsvermogen cultiveren, in deze onzekere tijden van polarisatie en veel te korte lontjes, werkt strategisch gezien in je voordeel, maar een te hoge tolerantiegrens maakt je daarentegen ook weer kwetsbaar, door misbruik van je goedheid. Ik zou dus liever voor een omgekeerde S-curve opteren, maar ik kan mij voorstellen dat anderen gevoeliger kunnen zijn daar waar het hun privézaken aan gaat. https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmoid_function Er zijn vele representaties mogelijk om risico te ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha