Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-11-2020, 12:00 door Anoniem

Ik weet dat ik een onderwerp herhaal waar Erik en iemand anders het hierboven al over gehad hebben, maar ik vind het wel belangrijk. Het woord privacy als juridische term stamt uit een artikel in The Harvard Law Review van 15 december 1890: https://www.jstor.org/stable/1321160 Daar wordt het heel kernachtig gedefinieerd: "the right to be let alone", het recht om met rust gelaten te worden. Ik vind dat, ook in de huidige tijd, een geweldige definitie. Ik ben het er niet mee eens dat die niet voldoet omdat hij niet kwantificeerbaar is, en vind dan ook niet dat we een kwantificeerbare definitie van het woord privacy nodig hebben. Maar je hebt het al over risico van misbruik, en de term privacy-risico heb je ook al gebruikt. In de vraagstelling maak je het sommetje risico=kans*impact, wat natuurlijk al sinds jaar en dag wordt gebruikt bij risicoanalyses. Als je het privacy-risico noemt dan heb je al een kwantificeerbaar begrip waarmee gewerkt kan worden, al zal het nog een hele kluif zijn om details in te ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha