Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-11-2020, 12:32 door Anoniem

Door Erik van Straten: [...] Door Anoniem, 03-11-2020, 16:41: Als ik je formule zie, en je stelt dat "risico van misbruik" betekent dat de kans bestaat dat persoonlijke informatie voor andere zaken wordt gebruikt dan waarvoor toegestaan, is privacy iets rekbaars: je kan meer of minder privacy hebben, afhankelijk van hoeveel risico van misbruik er is. Geen risico, onbeperkte privacy. Wel risico, minder privacy. Klopt. Mijn huisarts weet welke kwalen ik heb en heb gehad. Zolang er geen misbruik van die informatie wordt gemaakt, is er nog geen sprake van een inbreuk op mijn privacy. Ook vertrouw ik erop dat mijn huisarts zelf geen misbruik zal maken van die gegevens (veel meer dan ingehuurde GGD'ers, https://www.security.nl/posting/676490/GGD-medewerkers+bekeken+ongeoorloofd+dossiers+van+BN%27ers). Wel bestaat het risico (vooral voor mij) dat mijn gegevens, die mijn huisarts digitaal bewaart, in verkeerde handen vallen. Dus ja, ik heb privacy, maar met een onlosmakelijk daaraan gekoppeld risico (voor mij) op ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha