Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-11-2020, 19:37 door Erik van Straten

Door Anoniem: privacy = 1/(misbruik risico) Hoe moeten we dat zien? Privacy = 1 / 100??? De titel heb ik maximaal ingekort om deze op de voorpagina van security.nl te laten passen terwijl deze redelijk aangeeft waar het over gaat. Maar goed, ook "Voor mij is privacy omgekeerd evenredig met het risico dat er misbruik wordt gemaakt van gegevens van en/of over mij, in mijn nadeel of van mijn naasten" zou als een strikt wiskundige formule kunnen worden opgevat (waar zelfs hyperbolen bij gefantaseerd kunnen worden), maar daar gaat het natuurlijk niet om. In ging ervan uit dat lezers van security.nl wel weten dat bij risico-analyses meestal gebruik wordt gemaakt van risico = kans (dat misbruik plaatsvindt) x impact (hoe erg is het, inclusief hoe erg vindt het slachtoffer het) Dat hoeft overigens niet zo lineair te zijn als weergegeven. Vaak wordt hiervoor een risicotabel (matrix) van bijv. 5 x 5 mogelijkheden gebruikt. Persoonlijk pleit ik er altijd voor om het risico kunstmatig te verhogen als de impact zeer ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha