Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-11-2020, 21:24 door MathFox

Door Erik van Straten: Dat is geen misbruik, er is immers sprake van een wettelijke basis (zie ook mijn eerdere voorbeeld van de flitser). Tenzij de belastingdienst, zoals bijv. in het kader van toeslagen, uitgaat van fraude op basis van de afkomst van de betrokkene. Ik heb problemen met het argument dat als het wettelijk geregeld is het geen misbruik is. Ik herhaal de vraag: Hoe weten we dat de overheid geen misbruik heeft gemaakt van haar wetgevende mogelijkheden om zaken te legaliseren? (Ik kan me een rel herinneren over vingerafdrukken voor het paspoort die tijdenlang opgeslagen werden, in Frankrijk als ik me niet vergis.) Een ander voorbeeld: Zou het misbruik van gegevens zijn als de politie in het kader van "preventief onderzoek" bij alle eigenaren van dure auto's gaat kijken of ze die volgens hun belastingaangifte kunnen betalen? P.S. Ik ben het met je eens dat de staat met de belastinginkomsten (ook) nuttige zaken regelt.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha