Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-11-2020, 00:09 door Anoniem

@12:32 uur, Q, Erik van Straten en Ik breek even in in jullie beeldvorming. Door Anoniem: Door Erik van Straten: [...] Door Anoniem, 03-11-2020, 16:41: Als ik je formule zie, en je stelt dat "risico van misbruik" betekent dat de kans bestaat dat persoonlijke informatie voor andere zaken wordt gebruikt dan waarvoor toegestaan, is privacy iets rekbaars: je kan meer of minder privacy hebben, afhankelijk van hoeveel risico van misbruik er is. Geen risico, onbeperkte privacy. Wel risico, minder privacy. Wat hier in de duiding ontbreekt zijn geoorloofde inzage in een deeltje van iemands persoonlijke levensfeer en wat je in dit voorbeeld zou moeten opsplitsen, de kans dat er misbruik plaats vindt. Dat kan bij de context van onderstaand voorbeeld gaan om: - een kans van misbruik na geoorloofde toegang tot gevoelige gegevens van iemand (schending beroepsgeheim, onzorgvuldig laten rondslingeren van de opgezochte gegevens, et cetera) - een kans dat er ongeoorloofde toegang toe de gevoelige gegevens van iemand ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha