Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-11-2020, 21:19 door Erik van Straten

Door Anoniem, 05-11-2020, 21:02: Privacy betekent volgens mij dat je dingen kan doen {1} zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, {2} inbreuk op maakt, of {3} invloed op heeft. {1}: Drie aspecten: (a) Conform de definitie van privacy links bovenaan deze pagina: "wat niemand van je mag weten": tenzij je met een brainwave-detector op je kop rondloopt, weet (voor zover ik weet) niemand wat jij denkt. Je kunt desgewenst iedereen om de tuin leiden (zoals de Weense terrorist deed). Zelfs in dit geval bestaan er risico's, nl. dat je jouw geheimen in een dronken bui in de kroeg of tijdens een hypnose eruit floept, of dat je bezwijkt onder de druk van een verhoor (al dan niet met leugendetector, waarheidsserum of marteling). (b) Als het (tevens) om gedrag gaat, zul je een heel stil/verlaten plekje moeten zoeken voor maximale privacy. Bijvoorbeeld als streaker loop je immers de kans om gezien te worden (dat risico zou dan ook wel eens de kick kunnen zijn, mogelijk onbewust). In de buitenlucht bij voorkeur als ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha