Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-11-2020, 17:37 door MathFox

@Erik van Straten: Laten we uitgaan van de wettelijke privacybepalingen die voor Nederland gelden: EVRM: Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven 1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Grondwet: Artikel 10 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. waarbij in de uitleg van beide artikelen ook verwerking van persoonlijke gegevens onder de strekking van het artikel getrokken wordt. Ik denk dat je met 1/(risico op privacy inbreuk) een leuke maat hebt; maar er is wel een probleem van hoe je privacy-schade meet, want risico=kans*schade.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha