Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

08-11-2020, 14:07 door Anoniem

@ Erik van Straten, 22:38 uur. Ik ben er mee eens dat dat zonder jouw toestemming geen recht tot kopiëren van gegevens geldt. Met betrekking tot meer blootstelling risico’s die kleven aan gegevens met meer raakvlakken - zie passages in bijdragen hierboven - een voorbeeld van paspoorten waar de uitleg over de omgang daarmee niet kloppen met de historische ontstaans redenen en bedoelde werking van de privacy principes. Ik stel dit aan de orde omdat het illustreert dat veel gehanteerde verdediging van een minister waarom de overheid of een wel iets zou moeten kunnen met onze privacy - voor of achter de voordeur - ernstige tegenstrijdigheden heeft. Dat maakt elk handelen in dit kader van rechtswege een onrechtmatige daad!! Overheden zijn zich de laatste 10 jaar steeds minder van bewust van hun eigen onrechtmatige handelen en de oneigelijke gaten in hun uitleg daarbij. Ook blijken ze lessen van 10 tot 20 jaar geleden met vergelijkbare fouten niet uit hun hoofd te kennen. En voor veel kamerleden is het ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha